Charita Zlín

Charita Zlín

Poskytujeme sociální a zdravotní služby na Zlínsku a pomáháme potřebným u nás i v zahraničí. Jsme nestátní nezisková organizace, která se zabývá charitativní, zdravotní a humanitární činností ve zlínském regionu, kterou zřídil olomoucký arcibiskup Mons. Jan …

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Charita Prostějov

Charita Prostějov

Charita Prostějov je základní složkou Arcidiecézní charity Olomouc, která je jako součást Charity Česká republika členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis. Pomáháme sociálně potřebným občanům, pečujeme o staré a nemocné osoby na Prostějovsku a ...

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Farní charita Litoměřice

Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb …

Diecézní charita Litoměřice

Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

Oblastní charita Teplice v Čechách

Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

Brzy otevírá (v 08:00)

Farní charita Roudnice nad Labem

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lounech

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v evangelickém kostele, který byl postaven ve stylu čistého funkcionalismu z roku 1932. podle návrhu lounského rodáka, pražského architekta Pavla Bareše. Původní plány kostela vypracoval významný pražský ...

ZAVŘENO (Otevírá v 16:00)

Oblastní charita Most

Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Farní charita Česká Lípa

Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Církev československá husitská

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé církevní obce a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťování posvátných obřadů včetně křtů, žehnání svátosti, konfirmace a dalších.

Arcibiskupství pražské

Sdružování jednotlivých farností, posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi a pořádání vzdělávacích konferencí.

Česká provincie Řádu sv. Augustina

Mužský řeholní řád pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme tábory pro děti.

Farní charita Holešovice

Nabídka komplexních pečovatelských a ošetřovatelských služeb ve snaze umožnění seniorům setrvat v prostředí svého domova.

Apoštolský exarchát řeckokatolické církve

Sdružování jednotlivých farností a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Nadace rozvoje občanské společnosti

Poskytování osvětových a informačních služeb v oblasti evropské integrace a profesionalizace pracovníků neziskového sektoru.

Českobratrská církev evangelická

Vydávání církevních řádů, statutů a pravidel Českobratrské církve evangelické. Pořádání bohoslužeb.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Evangelická církev metodistická

Sdružování farností a pořádání společných konferencí.

Asistence o.s.

Zajištění osobní a pracovní asistence studentům a absolventům Jedličkova ústavu v Praze, pracovních konzultací a bezbariérové dopravy.

Farní charita Praha 4 - Modřany

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Dílo Mariino

Podpora jednoty, svornosti a univerzálního bratrství mezi lidmi bez ohledu na jejich věk, náboženské, politické či jiné přesvědčení.

Islámská nadace v Praze

Provoz mešity, organizování charitativních a osvětových akcí. Výuka spisovné arabštiny pro začátečníky i pro pokročilé.

Muslimská obec v Praze

Pořádání duchovních setkání a programů.

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání studium Bible, veřejné přednášky a služební shromáždění.

Farní charita Starý Knín

Zajištění pečovatelské, asistenční a ošetřovatelské služby.

Římskokatolická farnost Jáchymov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v Ostrově i Jáchymově.

Římskokatolická farnost Bozkov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Bozkov 37 +

Farní charita Karlovy Vary

Poskytování pomoci lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti.

Sbor Křestanské společenství Jičín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Poskytujeme také kázání v MP3 formě.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Teplé

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. K dispozici je sborová knihovna.

Oblastní charita Strakonice

Charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi.

Sousedovice 40 +

Římskokatolická farnost Cetoraz

Nabízíme pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Vyučujeme náboženství skupinově.

Farní charita Pacov

Poskytování pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany. Pomoc lidem závislým na alkoholu.

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Poskytovaní služeb pro děti od tří let a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.

Oblastní spolek ČČK Jindřichův Hradec

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Zajišťujeme první pomoc, rekondiční pobyty a pátrací službu. Jako dobrovolnická organizace pořádáme pro akce pro staré, …

Brzy otevírá (v 08:00)