Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Věra Schusterová

Právní pomoc, finančně-ekonomické poradenství, daňový poradce, účetní poradenství, zpracování podnikatelských záměrů, miniškolení pro podnikatele (daně a účetnictví), vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd.

JUDr. Eva Podstavková

Poskytování služeb v oblasti právního poradenství. Rodinné právo, trestní právo, správní právo, občanské právo.

JUDr. Jiří Císař, advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblastech: trestní, občanské, obchodní, rodinné, daňové, pracovní, správní a stavební právo.

Petr Draksel

Petr Draksel

Odškodnění újmy na zdraví z dopravních nehod a pracovních úrazů, právní zastoupení.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Česko-německá agentura WETT s.r.o.

Česko-německá agentura WETT s.r.o. Vám nabízí svoje služby na trhu s realitami. Pronájem a koupě nemovitostí vč. právního a finančního poradenství.

Advokátní kancelář Svobodovi

Advokátní kancelář Svobodovi

Nabízíme svým klientům služby advokáta a právní poradny. Právní služby v oblasti práva trestního, obchodního, občanského, rodinného, pracovního, správního, cizineckého, ústavního nebo internetového a počítačového. Kromě právních služeb poskytuje také ...

Pravo-finance.cz

Vymáhání pohledávek právní cestou, insolvenční řízení, oddlužení a osobní bankrot, zakládání společností na klíč, právní poradna.

ZAVŘENO (Otevírá Po nonstop)

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Spolek založený skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich ...

Mgr. et Mgr. Milan Svoboda, advokát

Nabízím služby advokátní kanceláře. Zabývám se obchodním, občanským a insolvenčním právem. Zakládám a likviduji obchodní společnosti a družstva. Zajišťuji ochranu osob.

Advokátní kancelář JUDr. Ilona Beránková

Zastupování v řízeních před soudy a jinými orgány, poskytování právního poradenství, sepisování smluv a jiných listin a další formy právní pomoci. Specializujeme se na právo občanské, obchodní, insolvenční, rodinné, pracovní, správní a ústavní či trestní ...

Mgr. Karin Kropáčková, advokát

Kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti občanského, rodinného, pracovního a obchodního práva.

Vrataninová Radka - notářka

Nabízím služby notářky.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:30)

Mgr. Jiří Veselý, advokátní kancelář

Provoz advokátní kanceláře. Poskytování služeb v oblasti generální praxe a obchodního práva. Zastupování klientů v trestním řízení a menších a středních obchodních společností včetně komplexního právního zajištění podniku a právních konzultací.

LIBERTY PEOPLE

Nabízíme právní poradenství. Naše organizace spolupůsobí vedle výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody na obviněné a odsouzené. Pomáháme obětem trestných činů.

Mgr. Lenka Svobodová, advokátka

Obecná praxe se zaměřením na: občanské právo, insolvenční právo, trestní právo, nemovitosti. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat s jakýmkoliv dotazem.

Mediace Teplice

Nabízíme řešení sporů formou mediace. Mediátor je odborník vyškolený k řešení sporů, jehož hlavním úkolem je vytvoření podmínek pro společnou dohodu.

Můj právník

On-line právní poradna 24 hodin denně. Průvodce labyrintem paragrafů. Uveřejňujeme příběhy efektivních řešení z reality, právní předpisy, judikáty, vzory smluv a podání a nově online právní poradenství. Právní poradna levně a rychle.

Děčín

JUDr. Michal Vejlupek, advokát

Advokátní kancelář nabízí kompletní právní služby v oblasti trestního, obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva. Zahrnuje problematiku dopravních nehod a vymáhání náhrad škod na zdraví. Máme zkušenosti s podáváním žalob, návrhů, stížností a ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Pazdziora, Škoda a spol. advokátní kancelář

Advokátní kancelář se zaměřuje na občanské a obchodní právo, obhajobu klientů v trestním řízení, ochranu osobnosti, sepisy smluv a zakládání společností.

Katl, v.o.s.

Nabídka poradenství a konzultací v oblasti advokacie a ekonomie.

JUDr. Vladimír Linhart

JUDr.Vladimír Linhart, advokát, evidenční číslo České advokátní komory 0366, poskytuje komplexní právní služby v oborech práva: občanského pracovního trestního obchodního správního včetně insolvenčního řízení.

JUDr. Jan Michalec

Poskytování poradenství a služeb v oblasti obchodního, občanského, rodinného a trestního práva. Soudní znalec v oboru patentů a vynálezů.

JUDr. Luboš Pospíšil

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na konkurs a vyrovnání, likvidace, obchodní a trestní právo, společnosti, družstva, vymáhání pohledávek.

Mgr. Aleš Dostál

Mgr. Aleš Dostál

Nabídka služeb advokátní kanceláře, generální praxe (občanské, obchodní, pracovní, rodinné, trestní právo).

Ing. Larysa Alexejevna Markupová

Zabýváme se poradenstvím v oblasti občanského práva, marketingu, práv majetkových a administrativní činnosti.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

JUDr. Josef Čech

Nabídka právních služeb v oborech trestního, občanského, rodinného, obchodního a správního práva včetně zastupování před soudy.

JUDr. Josef Hajný

Nabídka právních služeb se zaměřením na trestní, občanské a obchodní právo.

JUDr. Zdeněk Svoboda

Poskytování organizačního a právního poradenství.

JUDr. Vladimír Formánek

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, obchodní, občanské a živnostenské právo.

JUDr. Ivan Vávra

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní, finanční, občanské a trestní právo.

JUDr. Lubomír Hlavatý, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti generální praxe.

JUDr. Petr Fux

Poskytování advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Mgr. Ing. Pavel Kostrhun, advokát

Poskytování služeb v oblasti právního poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Karel Suchopár, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného, trestního a pracovního práva.

JUDr. Jiří Cajthaml, Dr.

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného a pracovního práva.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. Ing. Petr Pergl, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti trestního, občanského, přestupkového a pracovního práva.