Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

Brzy zavírá (16:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

JUDr. Jiří Císař, advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblastech: trestní, občanské, obchodní, rodinné, daňové, pracovní, správní a stavební právo.

Mgr. Petr Saska, advokát

Zajištění právních služeb. Obchodní, firemní, občanské, trestní, správní, rodinné a pracovní právo.

JUDr. Stanislav Hospůdka, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, pracovní a trestní právo.

JUDr. Libor Bitter

Nabídka notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Miroslav Baksa

Poskytování služeb notářské kanceláře.

JUDr. František Gahler

Poskytování služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského a obchodního práva.

JUDr. Karel Suchopár, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného, trestního a pracovního práva.

JUDr. Lubomír Hlavatý, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti generální praxe.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:30)

JUDr. Vladimír Formánek

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní, obchodní, občanské a živnostenské právo.

JUDr. Josef Čech

Nabídka právních služeb v oborech trestního, občanského, rodinného, obchodního a správního práva včetně zastupování před soudy.

Mgr. Aleš Dostál

Nabídka služeb advokátní kanceláře, generální praxe (občanské, obchodní, pracovní, rodinné, trestní právo).

JUDr. Jan Michalec

Poskytování poradenství a služeb v oblasti obchodního, občanského, rodinného a trestního práva. Soudní znalec v oboru patentů a vynálezů.

Pazdziora, Škoda a spol. advokátní kancelář

Advokátní kancelář se zaměřuje na občanské a obchodní právo, obhajobu klientů v trestním řízení, ochranu osobnosti, sepisy smluv a zakládání společností.

JUDr. Michal Vejlupek, advokát

Advokátní kancelář nabízí kompletní právní služby v oblasti trestního, obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva. Zahrnuje problematiku dopravních nehod a vymáhání náhrad škod na zdraví. Máme zkušenosti s podáváním žalob, návrhů, stížností a ...

JUDr. Josef Tichý, advokát

Poskytování právních služeb zejména v oblasti obchodního, občanského, pracovního, trestního a správního práva.

JUDr. Svatopluk Bunda

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti rodinného, správního a trestního práva.

JUDr. Ilona Tajchnerová

Nabídka služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního a správního práva.

JUDr. Jana Louková

Nabídka právních služeb v oblasti daní, finančního a obchodního práva.

JUDr. Pravoslav Svoboda, advokát

Nabídka advokátních služeb v oboru dědického, rodinného, občanského a obchodního práva.

JUDr. Richard Třeštík

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní a trestní právo.

JUDr. Jiří Vecko

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, obchodní, rodinné, bytové a správní právo.

JUDr. Josef Vondráček

Poskytování komplexních služeb ve všech oborech práva.

JUDr. Vilém Peřina

Nabídka advokátních služeb v oblasti pracovněprávních vztahů, obchodního a trestního práva.

Brzy zavírá (16:00)

JUDr. František Sajfert, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

JUDr. Petr Prágl, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti bytového, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

JUDr. Milada Nedvědická

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, pracovního, rodinného, správního a trestního práva.

JUDr. Vladimír Fiala, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti celního, občanského, obchodního, pracovního a práva z přepravy.

JUDr. Miloslava Coufalová, advokátní kancelář

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, správního, stavebního a insolvenčního práva.

JUDr. Pavel Jiřička, advokát

Nabízíme advokátní služby zejména v oblasti občanského, obchodního, trestního a správního práva, dále pak rodinného, pracovního a přestupkového práva.