Advokáti a notáři

JUDIKATY.INFO

JUDIKATY.INFO

Informácie o judikátoch, vyhľadávanie v zoznamoch. Vyše 600 000 dokumentov v databáze. Rozsudky sú triedené podľa kľúčových slov a merita veci. Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol ...

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

JUDr. Jiří Císař, advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblastech: trestní, občanské, obchodní, rodinné, daňové, pracovní, správní a stavební právo.

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Spolek založený skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich ...

LIBERTY PEOPLE

Nabízíme právní poradenství. Naše organizace spolupůsobí vedle výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody na obviněné a odsouzené. Pomáháme obětem trestných činů.

Mgr. Gabriela Šťastná, advokátka

Nabízím advokátní služby v oblasti občanského práva, se zaměřením na vymáhání pohledávek, občanské, rodinné a právo pracovní.

Mgr. Šárka Harantová, advokátka

Poskytuji právní pomoc a poradenství v oblasti generální praxe, občanského, obchodního, rozvodového a trestního práva. Pomohu s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům. Zastupuji v občanskoprávních, obchodněprávních i trestněprávních sporech. ...

Mgr. Helena Pániková

Nabídka služeb advokátní kanceláře, generální praxe. Všechny služby též v anglickém jazyce.

Mgr. Eva Řeháčková Gruzovská

Poskytuji advokátní služby. V rámci praxe se zaměřuji na insolvenční právo vč. podávání insolvenčních návrhů, právo bytové, převody nemovitostí a rodinné právo vč. vypořádávání společného jmění manželů.

JUDr. Michal Vejlupek, advokát

Advokátní kancelář nabízí kompletní právní služby v oblasti trestního, obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva. Zahrnuje problematiku dopravních nehod a vymáhání náhrad škod na zdraví. Máme zkušenosti s podáváním žalob, návrhů, stížností a ...

Pazdziora, Škoda a spol. advokátní kancelář

Advokátní kancelář se zaměřuje na občanské a obchodní právo, obhajobu klientů v trestním řízení, ochranu osobnosti, sepisy smluv a zakládání společností.

JUDr. Jan Michalec

Poskytování poradenství a služeb v oblasti obchodního, občanského, rodinného a trestního práva. Soudní znalec v oboru patentů a vynálezů.

Mgr. Aleš Dostál

Mgr. Aleš Dostál

Nabídka služeb advokátní kanceláře, generální praxe (občanské, obchodní, pracovní, rodinné, trestní právo).

JUDr. Josef Čech

Nabídka právních služeb v oborech trestního, občanského, rodinného, obchodního a správního práva včetně zastupování před soudy.

JUDr. Lubomír Hlavatý, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti generální praxe.

JUDr. František Gahler

Poskytování služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského a obchodního práva.

JUDr. Libor Bitter

Nabídka notářských služeb.

JUDr. Stanislav Hospůdka, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské, obchodní, pracovní a trestní právo.

Mgr. Petr Saska, advokát

Mgr. Petr Saska, advokát

Zajištění právních služeb. Obchodní, firemní, občanské, trestní, správní, rodinné a pracovní právo.

JUDr. Jiří Vecko

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, obchodní, rodinné, bytové a správní právo.

JUDr. Richard Třeštík

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní a trestní právo.

JUDr. Pravoslav Svoboda, advokát

Nabídka advokátních služeb v oboru dědického, rodinného, občanského a obchodního práva.

JUDr. Jana Louková

Nabídka právních služeb v oblasti daní, finančního a obchodního práva.

JUDr. Ilona Tajchnerová

Nabídka služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního a správního práva.

JUDr. Josef Tichý, advokát

Poskytování právních služeb zejména v oblasti obchodního, občanského, pracovního, trestního a správního práva.

Mgr. Jakub Kučera, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

Mgr. Štěpánka Olbrichtová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného a trestního práva.

JUDr. Zdeněk Grus, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti finančního, pracovního, správního a trestního práva.

JUDr. Pavel Jiřička, advokát

Nabízíme advokátní služby zejména v oblasti občanského, obchodního, trestního a správního práva, dále pak rodinného, pracovního a přestupkového práva.

JUDr. Miloslava Coufalová, advokátní kancelář

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, správního, stavebního a insolvenčního práva.

JUDr. Vladimír Fiala, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti celního, občanského, obchodního, pracovního a práva z přepravy.

JUDr. Vilém Peřina

Nabídka advokátních služeb v oblasti pracovněprávních vztahů, obchodního a trestního práva.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mrg. Ing. Ivo Hala, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti insolvenčního, občanského a obchodního práva.