Rozhodčí řízení • okr. Ústí nad Labem a okolí

Róbert Krupa

Nabídka služeb rozhodce, rozhodčího soudu, právních rad, zpracování smluv, exekuce a daňového poradenství.

Mgr. Jan Knapík

Provádění rozhodčích řízení, arbitráží. Vydávání rozhodčích nálezů. Právní poradenství v oblasti použití rozhodčích doložek a rozhodčích smluv.

Asociace rozhodců České republiky

Asociace sdružuje nezávislé rozhodce specializující se na rozhodčí řízení.