Poradenství v oblasti bezpečnosti a požární ochrany • okr. Ústí nad Labem a okolí

Výšky.Morava s.r.o. – Nepadej

Výšky.Morava s.r.o. – Nepadej

Vše v oblasti ochrany osob proti pádu na klíč. Navrhování optimálního řešení ochrany osob proti pádu z výšky nebo hloubky. Ke každému projektu přistupujeme naprosto individuálně. Proto se snažíme objekty vždy nejprve prohlédnout osobně. Při té příležitosti se …

306 kmOstrava - Krásné Pole, Předvrší 846

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

CZ team s.r.o.

CZ team s.r.o.

Pyrotechnické průzkumy před započetím stavebních prací na území s rizikem výskytu nevybuchlé munice, puškařství – opravy, úpravy a znehodnocování zbraní, bezpečnostní školení se zaměřením na výbušniny, munici a pyrotechniku, realizaci ohňostrojů. Firma …

EXTÉRIA s.r.o.

EXTÉRIA s.r.o.

Extéria nabízí komplexní roční poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a související služby jako: informativní nezávislé poradenské schůzky v pobočkách Extéria, zastupování při kontrolách státního …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mgr. Dagmar Zlámalová

Komplexní služby na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany, školení řidičů referentů. Poskytujeme služby jednorázové nebo formou smlouvy. Veškeré služby jsou zajišťovány prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Služby BOZP se zaměřením na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Jedná se o kurzy pro výškové práce, prodej OOP proti pádu, revize OOP a další služby. Jsme autorizovaným subjektem pro zkoušky profesních kvalifikací 39-010-H – „Technik pro …

ARIDUS ARIDA s.r.o.

ARIDUS ARIDA s.r.o.

Projekční činnost, stavební činnost, stavení dozor v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, služby koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., školení BOZP.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

KELCOM Ústí nad Labem s.r.o.

KELCOM Ústí nad Labem s.r.o.

Komplexní služby v oblasti bezpečnostních systémů. Bezplatné bezpečnostní posouzení objektu a technické dokumentace. Vypracování projektové dokumentace, vlastní dodávka a instalace systému, připojení na pult centralizované ochrany, servis, revize. EZS – …

BOZPOTZ s.r.o. – BEZPEČNOST A POŽÁRNÍ OCHRANA – Ing. Jarmila Horníčková

Poradenství a školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Revize plynových a tlakových zařízení. Znalecké posudky v oblasti bezpečnosti práce a pracovních podmínek.

Safety4you s.r.o.

Safety4you s.r.o.

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Prodej, kontroly a servis hasicích přístrojů. Revize hydrantových systémů. Prodej vycházkových uniforem pro hasiče. Možnost on-line nákupu v našem e-shopu. Kromě hasicích přístrojů prodáváme lékárničky …

CHRÁNÍME s.r.o.

CHRÁNÍME s.r.o.

Naší hlavní náplní jsou bezpečnostní služby, zajišťující ostrahu osob i majetku, nabízíme i služby soukromých detektivů a technické služby k ochraně majetku a osob. Provádíme pravidelné i nepravidelné úklidové práce v objektech našeho zákazníka. Prostory …

Soptík - 1, spol. s r.o.

Soptík - 1, spol. s r.o.

Naší hlavní činností je požární ochrana, bezpečnost práce a bezpečnost staveb, dále revize přenosných hasicích přístrojů, elektrospotřebičů, elektroinstalací a požárních vodovodů. Prodáváme veškerou požární techniku, zařízení a hasicí přístroje.

CHEMPO, s.r.o.

Zabýváme se poradenstvím v oblasti chemických látek, požární ochrany a odpadů.

D.I. SEVEN, a.s.

D.I. SEVEN, a.s.

Jsme profesionální bezpečnostní, pořadatelská a úklidová služba. Provádíme ostrahy objektů a osobní ochranu, elektronické zabezpečovací, protipožární a kamerové systémy, přepravu finančních hotovostí. Monitorovací služby pultu centrální ochrany. Úklidové …

Martin Trnovec

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Provádíme revize hydrantů a hasících přístroj. Prodáváme hasící přístroje.

Lubomír Kříž

Nabídka poskytování služeb v oblasti BOZP, technicko-organizační činnosti, oblasti PO, školení a zpracování dokumentace.

Ivo Formánek, Hasko - služby požární ochrany

Ivo Formánek, Hasko - služby požární ochrany

Dodáváme, kontrolujeme a opravujeme zařízení protipožárního zabezpečení. Vypracováváme dokumentace požární ochrany.

Kamil Neuman

Nabízím poradenské služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

TAURUS - PROXIMA, spol. s r.o.

Kontroly vyhrazených technických zařízení, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

MS Solution, s.r.o.

Nabídka poradenství v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany.

Jaroslav Sova

Nabídka služeb bezpečnostního poradce pro silniční přepravu nebezpečných látek, poskytování poradenství a zajištění školení zaměstnanců.

AGENTURA BOZP - PO, s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Nabízíme školení, zpracování dokumentace BOZP a PO podle právních požadavků ČR.

Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP

Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP

Kompletní servis našich služeb v oblasti BOZP, PO, systém HACCP, pokladní systémy - Dotykačka / EET, hygiena práce. Vypracování dokumentací, školení, zastupování při kontrolách, atd. Hasící přístroje, lékárničky, bezpečnostní značení a další produkty. …

Ing. Patrik Holeček

Společnost nabízí komplexní služby a řešení v následujících oblastech: hluk, akustika (měření a hodnocení hluku, hlukové a akustické studie, prostorová akustika), osvětlení (měření a hodnocení umělého a denního osvětlení, projekty osvětlení),  …

Ignis Plus, s.r.o.

Ignis Plus, s.r.o.

Služby PO a BOZP - požární ochrana a služby v oblasti bezpečnosti práce. Požární služby, revize hydrantů. Montáž, opravy, a revize vyhrazených elektrických zařízení. Správa a údržba nemovitostí.

Pavel Pavlas, Pami

Služby v oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce.

H A S Í T O . ., spol. s r.o.

H A S Í T O . ., spol. s r.o.

Dodávky prostředků požární ochrany a bezpečnosti práce. Servis a instalace hasicích přístrojů a hydrantů. Poskytování dokumentace požární ochrany.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Bc. František Štolfa

Poskytování služeb v oblasti BOZP, PO, životního prostředí, přípravy na certifikace ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, poradenské činnosti.

OTEVŘENO (nonstop)

Požární služby Ústí n.L., spol. s r.o.

Požární služby Ústí n.L., spol. s r.o.

Internetový prodej hasicích přístrojů, hydrantových materiálů, bezpečnostního zařízení, odborné literatury a fotoluminiscenčního zařízení.

AK-servis, s.r.o.

Revize hasicích přístrojů, nabídka poradenské činnosti, technických zpráv požární bezpečnosti.