Ekologická sdružení • okr. Ústí nad Labem a okolí

Tilia

Podpora naplnění volného času dětí, mládeže i dospělých se zaměřením na ochranu přírody, životního prostředí a památek a také na turistiku a táboření.

Sdružení pro přírodu

Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny ústeckého regionu.

Hnutí Duha Ústí nad Labem

Prosazování ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život.

Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem se zabývá ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek i památkových rezervací a zón na území Ústeckého kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství i …

AOPK ČR - Středisko Ústí nad Labem

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů. Jmenujeme skupinu dobrovolných strážců přírody, vyhlašujeme přírodní rezervace a provádíme průzkumy přírody či …