Kulturní a zájmová sdružení

SHS Roma Victor Legio XIII

Jsme skupina historického šermu se zaměřením na Římskou říši v období 1.–2. století n. l., znázorňujeme XIII. legii Gemina Augusta. Naše skupina byla založena pod názvem Shs Roma Victor o.s. Litovel, kde jsme byli vedeni pod Městským klubem Litovel. V roce …

OTEVŘENO (nonstop)

ZABABA, s.r.o.

Zabýváme se provozem a pronájmem historických železničních a silničních vozidel. Opravy železničních vozidel a parních kotlů.

OTEVŘENO (nonstop)

DANCE STUDIO LIKE s.r.o.

Taneční a jiné pohybové aktivity pro veřejnost. Latinskoamerické a standardní tance pro dvojice, jednotlivce, tanec s profesionálem. BABY kids kurz 3 až 6 let, rodiče s dětmi. Nabízíme i prázdninové pobytové soustředění, jednodenní nepobytová soustředění v …

Umělecká a hudební agentura ARTUM

Umělecká a hudební agentura ARTUM působí jednak v oblasti zprostředkování jednotlivých umělců nebo celých pořadů, ale můžete si objednat také akce na klíč, kde pro vás zajistíme vše od vystoupení nejrůznějších umělců po catering. Při jednání se můžete ...

Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s.

Pořádáme divadelní představení a pašijové hry. HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ: Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista obsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u Velké Rady, Soud …

Letecké muzeum Libořezy

První letecké muzeum na Třeboňsku. Můžete zde vidět dvě slavné stíhačky z výzbroje československého letectva. Jedná se o kompletní MiG-21MF a MiG-19PM. V našem muzeu můžete letadla fotit, natáčet z bezprostřední blízkosti a pod dohledem průvodce do stíhačky i …

CK Rajbas - Outdoor Travel s.r.o.

Sportovní zájezdy a expedice zaměřené na hory, turistiku, motocykly a cyklistiku ve všech světadílech. Jezdíme v malých skupinách, pohodové i náročné treky, výstupy a poznávací zájezdy, outdoorové zájezdy a expedice.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Asociace sociálního poradenství

Působíme ve prospěch svých členských organizací, podporujeme jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Spolupracujeme s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb sociálního poradenství a realizace ...

Spolek přátel Vítkova hrádku

V roce 2005, u příležitosti 200. výročí narození Adalberta Stiftera, byla dokončena oprava Vítkova Hrádku, kterou zabezpečili členové Spolku přátel Vítkův Hrádek. Celý projekt nazvali "Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti" a jeho cílem bylo nejen obnovení ...

Český svářečský ústav s.r.o.

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Divadlo M – divadlo pro děti a dospělé, herecká škola

Pořádáme divadelní pořady, pohádky pro děti a dospělé, klubové večery i pěveckou soutěž, provozujeme hereckou školu, pronajímáme divadelní sály pro akce, pořádáme historická vystoupení na zámcích a hradech, půjčujeme divadelní kostýmy, provozujeme krejčovskou …

Městské kulturní zařízení

Nabídka kulturního přehledu ve městě Dubí. Veřejný internet. Služba on-line knihovny. Veškeré volnočasové aktivity. Galerie porcelánu, průvodcovské služby a poskytování turistických informací.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

T.E.T.R.I.S. Fireshow

Skupina T.E.T.R.I.S. již devět let působí na české scéně. Naše show provádíme v ohnivé nebo světelné variantě. Vystoupení je tak možné skládat z jednotlivých bloků, ve kterých můžeme tyto prvky také kombinovat. Dalším faktorem, ovlivňujícím show je počet ...

VCC AMK

Provozování klubu pro motoristy. Pravidelně pořádáme čtyři akce zaměřené na historická vozidla (Spanilá jízda 1.Máj, O pohár hraběte Chotka, Ústecká veteran rallye, Memorial Ing.Karla Jandy). Účastníme se i jiných akcí pořádaných jinými kluby a sdruženími.

Nová Akropolis o.s.

Provoz mezinárodní kulturní, humanistické a filosofické asociace.

ZAVŘENO (Otevírá Po 18:00)

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

Podporujeme rozvoj výzkumu v oblasti zdravotnické informatiky a vědeckých informací. Pořádáme informační i vzdělávací semináře.

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce.

Klub bechtěreviků

Klub sdružuje pacienty trpící Bechtěrevovou chorobou. Zajišťuje informovanost v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotní péče a lázeňství.

Roska Ústí nad Labem, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Tyfloservis, o.p.s.

Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život.

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.

Zastoupení autorů a dalších nositelů práv při udělování souhlasu, licence k užití jejich děl a při vybírání autorských odměn za tato užití.

Fokus Labe

Prodej výrobků z truhlářské, šicí, mobilní a zahradnické chráněné dílny.

Fokus Labe

Pomáháme duševně nemocným spoluobčanům se začleněním do společnosti.

Euroregion Labe

Prohlubování vzájemné důvěry a podpora rozvoje přeshraniční spolupráce ČR a Saska v oblastech životního prostředí, kultury, zdravotnictví. Poskytování informací o daném regionu a dotacích.

KKKFF Team s.r.o.

Provozování sportovní činnosti zaměřené na motokros. Organizování motokrosových závodů a podporování mladých talentovaných jezdců.

Asistenční záchranná jednotka Medical Corps

Nabídka přednášek a školení na téma první pomoc, zajištění zdravotnických dozorů při sportovních, kulturních a společenských akcích.

Strana Zdraví Sportu Prosperity

Sdružování občanů, kteří jsou ochotni a schopni se angažovat ve prospěch a rozvoj regionu Ústecka a jeho okolí.

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

Krajské středisko sociálních služeb pro osoby nevidomé a těžce zrakově postižené. Nabízíme průvodcovskou a předčitatelskou službu, dále služby sociální rehabilitace a sociálně-aktivizační služby.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Svadnet

Provoz občanského sdružení pro podporu rozvoje gramotnosti v oblasti informačních technologií.

Kulturní centrum Řehlovice

Pořádání kulturních a společenských akcí, studijně výměnných a poznávacích zájezdů, výstav, přednášek, divadelních a filmových představení.

KARKO, výrobní družstvo nevidomých

Nabídka výrobních programů pro zdravotně postižené občany z oblasti kovoobráběčství, dřevařství a z oboru zpracovatelského průmyslu a elektra. Dále výroba kancelářských potřeb. Poskytování poradenství v oblasti informačních technologií a softwaru.

Rezonance, o.s.

Provoz sdružení onkologicky nemocných. Poskytování odborného poradenství.

Zubrnická museální železnice

Zabýváme se záchranou a obnovou drah, renovací historicky cenných strojů a zařízení z oblasti železniční dopravy. Provoz historickych vlaků.

Chvojensko

Podpora a rozvoj regionu. Organizování společenských a kulturních akcí. Sdružování podnětů a návrhů občanů k rozvoji regionu.

Ústecký Arcus - občanské sdružení onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel

Organizace sdružuje spoluobčany s onkologickým onemocněním. Pochopení onemocnění komplexně a poskytnutí praktické pomoci pacientům.

Ars Porta Bohemica

Organizace festivalů, přehlídek a symposií. Zajištění výstavní činnosti.

Středohoří sobě, o.s.

Popularizace, propagace a rozvoj regionu České středohoří. Organizace přednášek, exkurzí a výstav, podpora místních producentů a výrobců.

Ústecká šestka

Sdružování zájemců o turistiku, ochranu kulturních památek a přírody a táboření.

Občanské sdružení - ženy Velkého Března a Valtířova

Pořádání tělovýchovných, zájmových a vzdělávacích akcí. Nabídka spolupráce při jejich organizování. Přípravy a provozování dětských aktivit, ale i organizování zábavy a výuky všech obyvatel obce.

Za Sebuzín krásnější, o.s.

Nabídka pomoci při zkvalitnění života v obci. Pořádání kulturních a společenských akcí.

Sokrates Ústí nad Labem, o. s.

Poskytování asistenčních služeb a psychologického poradenství osobám závislým na drogách a osobám s jinými závislostmi.

Česká asociace alternativní a celostní medicíny o.s.

Zabýváme se aplikací přírodní léčby na civilizační nemoci.

Občanské sdružení Ústecké hudební studio

Provozujeme nahrávací studio, pořádáme kulturní akce a pronajímáme mobilní ozvučovací techniku a světelné aparatury. Nabízíme také vzdělávání v oblasti autorských práv.

Hospodářská a sociální rada Ústecka, o.s.

Organizace podporuje realizaci regionálních projektů. Pořádání mezinárodních konferencí.