Sdružení pro rozvoj regionu

Spolek přátel Vítkova hrádku

Spolek přátel Vítkova hrádku

Nejvýše položený hrad v Čechách (1053 m n. m.) s největší dochovanou obytnou věží tzv. Donjonem o rozměrech 17,5 × 14 m nabízí nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno, Novohradské hory a za příznivého počasí také na Alpy v Rakousku. V roce 2005, u příležitosti …

Euroregion Labe

Prohlubování vzájemné důvěry a podpora rozvoje přeshraniční spolupráce ČR a Saska v oblastech životního prostředí, kultury, zdravotnictví. Poskytování informací o daném regionu a dotacích.

Chvojensko

Podpora a rozvoj regionu. Organizování společenských a kulturních akcí. Sdružování podnětů a návrhů občanů k rozvoji regionu.

Středohoří sobě, o.s.

Popularizace, propagace a rozvoj regionu České středohoří. Organizace přednášek, exkurzí a výstav, podpora místních producentů a výrobců.

Za Sebuzín krásnější, o.s.

Nabídka pomoci při zkvalitnění života v obci. Pořádání kulturních a společenských akcí.

Hospodářská a sociální rada Ústecka, o.s.

Organizace podporuje realizaci regionálních projektů. Pořádání mezinárodních konferencí.

Jezero Milada

Organizace má zájem na rozvíjení rekultivované oblasti jezera.