Zdravotnická sdružení

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

Krajské středisko sociálních služeb pro osoby nevidomé a těžce zrakově postižené. Nabízíme průvodcovskou a předčitatelskou službu, dále služby sociální rehabilitace a sociálně-aktivizační služby.

Krajská zdravotní, a.s.

Společnost vznikla transformací pěti nemocnic do jednoho celku, nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, nemocnice Teplice, nemocnice Most a nemocnice Chomutov. Zajišťují komplexní, kvalitní, bezpečnou a dostupnou zdravotní péči. Zaměřují se na …

Fokus Labe

Pomáháme duševně nemocným spoluobčanům se začleněním do společnosti.

Fokus Labe

Prodej výrobků z truhlářské, šicí, mobilní a zahradnické chráněné dílny.

Tyfloservis, o.p.s.

Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život.

Roska Ústí nad Labem, regionální organizace Unie Roska v ČR

Roska Ústí nad Labem, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Klub bechtěreviků

Klub sdružuje pacienty trpící Bechtěrevovou chorobou. Zajišťuje informovanost v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotní péče a lázeňství.

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

Podporujeme rozvoj výzkumu v oblasti zdravotnické informatiky a vědeckých informací. Pořádáme informační i vzdělávací semináře.

Rezonance, o.s.

Provoz sdružení onkologicky nemocných. Poskytování odborného poradenství.

KARKO, výrobní družstvo nevidomých

Nabídka výrobních programů pro zdravotně postižené občany z oblasti kovoobráběčství, dřevařství a z oboru zpracovatelského průmyslu a elektra. Dále výroba kancelářských potřeb. Poskytování poradenství v oblasti informačních technologií a softwaru.

Asistenční záchranná jednotka Medical Corps

Nabídka přednášek a školení na téma první pomoc, zajištění zdravotnických dozorů při sportovních, kulturních a společenských akcích.

Ústecký Arcus - občanské sdružení onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel

Organizace sdružuje spoluobčany s onkologickým onemocněním. Pochopení onemocnění komplexně a poskytnutí praktické pomoci pacientům.

Česká asociace alternativní a celostní medicíny o.s.

Zabýváme se aplikací přírodní léčby na civilizační nemoci.