Mateřské školy

MŠ speciální, Ústí nad Labem

MŠ speciální, Ústí nad Labem

Speciální mateřská škola pro 51 dětí s jídelnou. Školka se věnuje péči o zdravotně znevýhodněné děti. Vhodné pro děti s dermorespiračním syndromem, astmatem, atopickým ekzémem, juvenilní artritidou, chronickým onemocněním ledvin a srdce a s dalšími vadami či …

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

Soukromá mateřská škola, obecně prospěšná společnost

Provoz soukromé mateřské školky pro 115 dětí. Děti se u nás můžou naučit kromě angličtiny taky vyrábět keramiku nebo hrát golf a tenis. Pořádáme výlety a školky v přírodě.

MŠ Centrum Ústí nad Labem

Mateřská škola s kapacitou 75 dětí s jídelnou seznamuje s počítačem, hrou na flétnu i s anglickým jazykem a zajišťuje pohybové aktivity. Nachází se ve středu města v klidném prostředí parku za knihovnou, obklopena rozsáhlou zahradou. Pestrost programu nám ...

MŠ Stříbrníky Ústí nad Labem

Mateřská škola pro 144 dětí s jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky plavání, cizích jazyků a sportovních aktivit. Navštěvujeme divadelní představení, organizujeme besídky a další akce.

Soukromá mateřská škola Domino

Provozujeme soukromou mateřskou školu s kapacitou 50 dětí a s on-line kamerovým systémem pro rodiče. Poskytujeme sportovní a taneční kroužky, výuku anglického jazyka a spoustu dalších zájmových kroužků, které jsou již v ceně školného. Nabízíme také noční ...

MŠ Ústí nad Labem, Emy Destinové

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou poskytuje předškolní vzdělávání. Nabízíme výtvarné, hudebně pohybové a keramické zájmové kroužky.

MŠ speciální, Demosthenes, o.p.s.

Speciální mateřská škola pro 36 dětí. Nabídka specifických pedagogických činností zaměřených na rozvoj osobnosti a podporu vzdělávání lidí se zdravotním postižením za účelem vhodné integrace. Poskytujeme diagnostiku a terapii.

MŠ Střekov Ústí nad Labem

Mateřská škola s kapacitou 100 dětí. Součástí je jídelna, kroužek tance, tenisu, grafomotoriky i zpěvu.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ Pohádka Ústí nad Labem

Provozujeme mateřskou školu pro 56 dětí s jídelnou. Nabízíme dvě smíšené třídy pro děti 3 - 7 let. Pořádáme různé výlety a akce.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

Internátní MŠ Ústí nad Labem, Čajkovského

Internátní MŠ Ústí nad Labem, Čajkovského

Provozujeme mateřskou školu s nočním provozem pro 50 dětí. Součástí je jídelna. Poskytujeme možnost návštěvy keramického a počítačového či kroužku anglického jazyka. Pořádáme akce pro rodiče s dětmi.

MŠ Dobětice Ústí nad Labem

Mateřská škola pro 226 dětí s jídelnou zajišťuje cvičení dětského aerobiku, výuku plavání i angličtiny.

MŠ Ústí nad Labem, Větrná

Provozujeme mateřskou školu pro 180 dětí s jídelnou. Nabízíme kroužky keramiky, zpěvu, kreslení a jógy. K dispozici je školní zahrada vybavená čtyřmi pískovišti, zahradním náčiním a nábytkem pro děti. Chodíme na procházky. Zajišťujeme logopedickou péči a ...

MŠ Ústí nad Labem, Vojanova

Provozujeme mateřskou školu s kapacitou 120 dětí a jídelnou. K dispozici máme zahradu se skluzavkou, průlezkami, houpačkami, pískovištěm a zahradním altánkem. Děti vedeme k samostatnosti, práci ve skupině a ke spolupráci. Dbáme na všestranný, harmonický, ...

MŠ Ústí nad Labem, Vinařská

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou, zahradou a pískovištěm.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ speciální Ústí nad Labem, Štefánikova

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 37 dětí s kuchyní a jídelnou. Disponujeme zahradou s altánkem a nábytkem, dvěma pískovišti, domečkem, skluzavkou, houpačkou a trampolínou. Zaměřujeme se na zrakové postižené či hyperaktivní děti. K režimu dne patří ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace

Jsme dvoutřídní mateřskou školou, která má rodinnou atmosféru. Nabízíme výtvarný kroužek, hru na flétnu, sportovní kroužek, keramiku a seznámení s angličtinou. Vyjíždíme s dětmi na ozdravné pobyty. Naším cílem je šťastné dítě.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ Kameňáček Ústí nad Labem

Mateřská škola s kapacitou 108 dětí s jídelnou. K dispozici je kroužek keramiky i výuka angličtiny.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ Pomněnka Ústí nad Labem

Provozujeme mateřskou školu pro 117 dětí s jídelnou. Nabízíme čtyři třídy, kroužek hry na flétnu, zpěvu, tělovýchovy, počítačů, výtvarný a anglického jazyka. Rozlišujeme třídy podle věku.

MŠ U plavecké haly, Ústí nad Labem

MŠ U plavecké haly, Ústí nad Labem

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou. Děti jsou vedeny k samostatnosti i schopnosti práce ve skupině, je využíváno prožitkové učení a respektováno individuální tempo každého dítěte. Nabídka výuky anglického jazyka.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ Ústí nad Labem, 5. května

Mateřská škola pro 56 dětí s jídelnou. Školka disponuje hernou a tělocvičnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ Zvoneček Ústí nad Labem

Mateřská škola rodinného typu s kapacitou 120 dětí smíšeného kolektivu. Výuka základů angličtiny, pohybových, výtvarných a hudebních aktivit.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ Motýlek Ústí nad Labem

Jsme mateřská škola určená pro 120 dětí s jídelnou. Specializujeme se na rozvíjení všestranných dovedností a talentu se sportovně hudebním zaměřením. S dětmi chodíme pravidelně plavat a vedeme kroužek keramiky, taneční kroužek Mažoretky a Roztleskávačky, ...

MŠ Sluníčko Ústí nad Labem

MŠ Sluníčko Ústí nad Labem

Mateřská škola pro 85 dětí s výukou angličtiny a aktivitami dovedné ruce a veselé pískání. K dispozici je zahrada s prolézačkami a jídelna.

MŠ Ústí nad Labem, Marxova

Mateřská škola pro 36 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

Lesní školka Venku

Lesní mateřská škola pro děti od 3 – 6 let s celodenním pobytem v přírodě. Menší skupina 15 dětí pod vedením 2 zkušených průvodců. Pomáháme dětem být kreativní a odolní. Školka byla založena s cílem poskytnout dětem příležitost vyrůstat s pocitem svobody, ...

MŠ Kytička Ústí nad Labem

Mateřská škola s kapacitou 120 žáků se zaměřením na sportovní činnosti nabízí nadstandardní aktivity dle přání rodičů. Součástí je jídelna.

MŠ Trmice

Mateřská škola pro 60 dětí se třemi třídami, zahradou s bazénem a jídelnou. Je zajištěna pohybová a předplavecká průprava. K dispozici je kroužek angličtiny, hry na flétnu, výtvarné výchovy, hudebně dramatické výchovy, tance i sportovních her.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ Vyhlídka Ústí nad Labem

Mateřská škola s kapacitou 120 dětí s jídelnou.

MŠ Písnička Ústí nad Labem

Jsme mateřská škola pro 114 dětí se čtyřmi smíšenými třídami a vlastní jídelnou. Jsme zapojeni do projektu Cepík, který se zabývá zdravou výživou i zdravým životním stylem. Pořádáme společné dovolené rodičů a dětí v zahraničí i vystoupení dětí. Podporujeme ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ Neštěmice

Mateřská škola pro 84 dětí s jídelnou a zahradou. Nabídka kroužků angličtiny, rehabilitačního cvičení, výtvarné výchovy, plavání a hry na flétnu.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ Skalnička Ústí nad Labem

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou nabízí komplexní předškolní výchovu i mimoškolní aktivity.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ Domeček Velké Chvojno

Provozujeme jednotřídní mateřskou školu pro 55 dětí s jídelnou. K dispozici máme třídu, hernu, sociální zařízení, šatnu a zahradu s pískovištěm, altánem a průlezkami. Pořádáme výlety, exkurze a besídky. Rozvíjíme jejich znalosti v oblasti biologie, ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ Pastelka Ústí nad Labem, Horní

Provozujeme mateřskou školu pro 120 dětí s jídelnou a třídou pro děti se zdravotním postižením.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ Řehlovice, Dubice

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:45)

MŠ Chabařovice

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada. Nabídka výuky angličtiny a zumba pro předškoláky, výuky na flétnu, klavír a kytaru. Provoz tanečního a pěveckého kroužku.

MŠ Pod Horkou, Chlumec

Dvoutřídní mateřská škola pro 65 dětí s jídelnou a zahradou. Vedeme kroužek keramiky a pohybových činností. Organizujeme sportovní akce, oslavy nebo naučné výlety do přírody a za kulturou.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ Pohádka Chlumec

Mateřská škola pro 90 dětí se třemi třídami, jídelnou a zahradou. Zahrada je vybavená pískovištěm, prolézačkami, houpačkou, dvěma houpadly na pružině. Dále se zde nachází dřevěný zahradní domek. Součástí zahrady je i ohniště s posezením.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)

MŠ Petrovice

Mateřská škola pro 20 dětí s jídelnou a družinou.

MŠ Hvězdička Malé Březno

Mateřská škola s kapacitou 25 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 05:45)

MŠ Telnice

Provozujeme smíšenou jednotřídní mateřskou školu pro 22 dětí se školní jídelnou. Uplatňujeme předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:00)