Mateřské školy

MŠ Chabařovice

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada. Nabídka výuky angličtiny a zumba pro předškoláky, výuky na flétnu, klavír a kytaru. Provoz tanečního a pěveckého kroužku.

MŠ Pod Horkou, Chlumec

Dvoutřídní mateřská škola pro 65 dětí s jídelnou a zahradou. Vedeme kroužek keramiky a pohybových činností. Organizujeme sportovní akce, oslavy nebo naučné výlety do přírody a za kulturou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Lesní školka Venku

Lesní mateřská škola pro děti od 3 – 6 let s celodenním pobytem v přírodě. Menší skupina 15 dětí pod vedením 2 zkušených průvodců. Pomáháme dětem být kreativní a odolní. Školka byla založena s cílem poskytnout dětem příležitost vyrůstat s pocitem svobody, ...

MŠ Ústí nad Labem, Vojanova

Provozujeme mateřskou školu s kapacitou 120 dětí a jídelnou. K dispozici máme zahradu se skluzavkou, průlezkami, houpačkami, pískovištěm a zahradním altánkem. Děti vedeme k samostatnosti, práci ve skupině a ke spolupráci. Dbáme na všestranný, harmonický, ...

MŠ U plavecké haly, Ústí nad Labem

MŠ U plavecké haly, Ústí nad Labem

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou. Děti jsou vedeny k samostatnosti i schopnosti práce ve skupině, je využíváno prožitkové učení a respektováno individuální tempo každého dítěte. Nabídka výuky anglického jazyka.

MŠ Sluníčko Ústí nad Labem

MŠ Sluníčko Ústí nad Labem

Mateřská škola pro 85 dětí s výukou angličtiny a aktivitami dovedné ruce a veselé pískání. K dispozici je zahrada s prolézačkami a jídelna.

MŠ speciální, Ústí nad Labem

MŠ speciální, Ústí nad Labem

Speciální mateřská škola pro 51 dětí s jídelnou. Školka se věnuje péči o zdravotně znevýhodněné děti. Vhodné pro děti s dermorespiračním syndromem, astmatem, atopickým ekzémem, juvenilní artritidou, chronickým onemocněním ledvin a srdce a s dalšími vadami či …

MŠ Kytička Ústí nad Labem

Mateřská škola s kapacitou 120 žáků se zaměřením na sportovní činnosti nabízí nadstandardní aktivity dle přání rodičů. Součástí je jídelna.

MŠ Motýlek Ústí nad Labem

Jsme mateřská škola určená pro 120 dětí s jídelnou. Specializujeme se na rozvíjení všestranných dovedností a talentu se sportovně hudebním zaměřením. S dětmi chodíme pravidelně plavat a vedeme kroužek keramiky, taneční kroužek Mažoretky a Roztleskávačky, ...

MŠ Zvoneček Ústí nad Labem

Mateřská škola rodinného typu s kapacitou 120 dětí smíšeného kolektivu. Výuka základů angličtiny, pohybových, výtvarných a hudebních aktivit.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Ústí nad Labem, Větrná

Provozujeme mateřskou školu pro 180 dětí s jídelnou. Nabízíme kroužky keramiky, zpěvu, kreslení a jógy. K dispozici je školní zahrada vybavená čtyřmi pískovišti, zahradním náčiním a nábytkem pro děti. Chodíme na procházky. Zajišťujeme logopedickou péči a ...

MŠ Kameňáček Ústí nad Labem

Mateřská škola s kapacitou 108 dětí s jídelnou. K dispozici je kroužek keramiky i výuka angličtiny.

Soukromá mateřská škola, obecně prospěšná společnost

Provoz soukromé mateřské školky pro 115 dětí. Děti se u nás můžou naučit kromě angličtiny taky vyrábět keramiku nebo hrát golf a tenis. Pořádáme výlety a školky v přírodě.

Internátní MŠ Ústí nad Labem, Čajkovského

Internátní MŠ Ústí nad Labem, Čajkovského

Provozujeme mateřskou školu s nočním provozem pro 50 dětí. Součástí je jídelna. Poskytujeme možnost návštěvy keramického a počítačového či kroužku anglického jazyka. Pořádáme akce pro rodiče s dětmi.

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace

Jsme dvoutřídní mateřskou školou, která má rodinnou atmosféru. Nabízíme výtvarný kroužek, hru na flétnu, sportovní kroužek, keramiku a seznámení s angličtinou. Vyjíždíme s dětmi na ozdravné pobyty. Naším cílem je šťastné dítě.

MŠ Pohádka Chlumec

Mateřská škola pro 90 dětí se třemi třídami, jídelnou a zahradou. Zahrada je vybavená pískovištěm, prolézačkami, houpačkou, dvěma houpadly na pružině. Dále se zde nachází dřevěný zahradní domek. Součástí zahrady je i ohniště s posezením.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Ústí nad Labem, Emy Destinové

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou poskytuje předškolní vzdělávání. Nabízíme výtvarné, hudebně pohybové a keramické zájmové kroužky.

MŠ Skalnička Ústí nad Labem

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou nabízí komplexní předškolní výchovu i mimoškolní aktivity.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Centrum Ústí nad Labem

Mateřská škola s kapacitou 75 dětí s jídelnou seznamuje s počítačem, hrou na flétnu i s anglickým jazykem a zajišťuje pohybové aktivity. Nachází se ve středu města v klidném prostředí parku za knihovnou, obklopena rozsáhlou zahradou. Pestrost programu nám ...

MŠ Hvězdička Malé Březno

Mateřská škola s kapacitou 25 dětí s jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Ústí nad Labem, Vinařská

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou, zahradou a pískovištěm.

MŠ Písnička Ústí nad Labem

Jsme mateřská škola pro 114 dětí se čtyřmi smíšenými třídami a vlastní jídelnou. Jsme zapojeni do projektu Cepík, který se zabývá zdravou výživou i zdravým životním stylem. Pořádáme společné dovolené rodičů a dětí v zahraničí i vystoupení dětí. Podporujeme ...

MŠ Pastelka Ústí nad Labem, Horní

Provozujeme mateřskou školu pro 120 dětí s jídelnou a třídou pro děti se zdravotním postižením.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Trmice

Mateřská škola pro 60 dětí se třemi třídami, zahradou s bazénem a jídelnou. Je zajištěna pohybová a předplavecká průprava. K dispozici je kroužek angličtiny, hry na flétnu, výtvarné výchovy, hudebně dramatické výchovy, tance i sportovních her.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Neštěmice

Mateřská škola pro 84 dětí s jídelnou a zahradou. Nabídka kroužků angličtiny, rehabilitačního cvičení, výtvarné výchovy, plavání a hry na flétnu.

MŠ Ústí nad Labem, 5. května

Mateřská škola pro 56 dětí s jídelnou. Školka disponuje hernou a tělocvičnou.

MŠ Dobětice Ústí nad Labem

Mateřská škola pro 226 dětí s jídelnou zajišťuje cvičení dětského aerobiku, výuku plavání i angličtiny.

MŠ Pohádka Ústí nad Labem

Provozujeme mateřskou školu pro 56 dětí s jídelnou. Nabízíme dvě smíšené třídy pro děti 3 - 7 let. Pořádáme různé výlety a akce.

MŠ Pomněnka Ústí nad Labem

Provozujeme mateřskou školu pro 117 dětí s jídelnou. Nabízíme čtyři třídy, kroužek hry na flétnu, zpěvu, tělovýchovy, počítačů, výtvarný a anglického jazyka. Rozlišujeme třídy podle věku.

MŠ Střekov Ústí nad Labem

Mateřská škola s kapacitou 100 dětí. Součástí je jídelna, kroužek tance, tenisu, grafomotoriky i zpěvu.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Stříbrníky Ústí nad Labem

Mateřská škola pro 144 dětí s jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky plavání, cizích jazyků a sportovních aktivit. Navštěvujeme divadelní představení, organizujeme besídky a další akce.

MŠ Ústí nad Labem, Marxova

Mateřská škola pro 36 dětí s jídelnou.

MŠ Petrovice

Mateřská škola pro 20 dětí s jídelnou a družinou.

MŠ speciální, Demosthenes, o.p.s.

Speciální mateřská škola pro 36 dětí. Nabídka specifických pedagogických činností zaměřených na rozvoj osobnosti a podporu vzdělávání lidí se zdravotním postižením za účelem vhodné integrace. Poskytujeme diagnostiku a terapii.

MŠ Řehlovice, Dubice

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

Brzy otevírá (v 06:45)

MŠ Domeček Velké Chvojno

Provozujeme jednotřídní mateřskou školu pro 55 dětí s jídelnou. K dispozici máme třídu, hernu, sociální zařízení, šatnu a zahradu s pískovištěm, altánem a průlezkami. Pořádáme výlety, exkurze a besídky. Rozvíjíme jejich znalosti v oblasti biologie, ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ speciální Ústí nad Labem, Štefánikova

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 37 dětí s kuchyní a jídelnou. Disponujeme zahradou s altánkem a nábytkem, dvěma pískovišti, domečkem, skluzavkou, houpačkou a trampolínou. Zaměřujeme se na zrakové postižené či hyperaktivní děti. K režimu dne patří ...

Soukromá mateřská škola Domino

Provozujeme soukromou mateřskou školu s kapacitou 50 dětí a s on-line kamerovým systémem pro rodiče. Poskytujeme sportovní a taneční kroužky, výuku anglického jazyka a spoustu dalších zájmových kroužků, které jsou již v ceně školného. Nabízíme také noční ...

MŠ Telnice

Provozujeme smíšenou jednotřídní mateřskou školu pro 22 dětí se školní jídelnou. Uplatňujeme předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)