Praktické a speciální základní školy • okr. Ústí nad Labem a okolí

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Speciální státní základní škola pro 205 žáků s družinou. K dispozici jsou 2 školní kuchyňky, tělocvična, 3 počítačové učebny, posilovna a učebna šití.

Speciální ZŠ a MŠ Děčín, Teplická

Základní škola pro 315 žáků s družinou. Vzděláváme žáky v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění a děti vyžadující zvláštní péči.

14 kmDěčín IV-Podmokly, Teplická 1489/65 + pobočky (3)

Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.

První stupeň základní školy – třídy základní školy praktické, základní školy speciální a školní družina. Určeno pro žáky s mentálním znevýhodněním (handicapem), nejčastěji v kombinaci s dalším postižením (obvykle tělesným či smyslovým).

Dětský domov, Základní škola a Střední škola Duchcov

Poskytování základního praktického vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením.

ZŠ praktická Libochovice, Komenského

Praktická základní škola pro 55 žáků. K dispozici je školní zahrada, dílna, cvičná kuchyně a počítačová učebna.

ZŠ praktická, Bílina

Provozujeme základní školu pro 200 žáků s jídelnou a internátem. Vzdělávání probíhá dle programů pomocných, zvláštních a praktických škol. Disponujeme logopedií, tvořivou dílnou a pracovním kroužkem. Pořádáme sportovní akce, výlety, turnaje, soutěže a další.

Speciální ZŠ Štětí

Základní škola pro 120 žáků se školní družinou. K dispozici je celkem 10 tříd. Škola poskytuje vzdělání žákům s těžkým mentálním postižením, více vadami a s autismem. Zaměřujeme se na pracovní vyučování. Nabízíme počítačový, výtvarný a taneční kroužek. …

Střední škola Euroinstitut

Našimi žáky a učni jsou převážně klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a domovů se zvláštním režimem (DZR) a chráněných bydlení (ChB). Učíme je podle rámcových vzdělávacích programů MŠMT hlavně praktickým jednoduchým oborům, aby se po …

ZŠ Velvary

Základní škola praktická pro 34 žáků.

49 kmVelvary, Karla Krohna 527

ZŠ praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova

Provozujeme praktickou základní škola pru 96 žáků. K dispozici je také družina. Specializujeme se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mentálním a zdravotním postižením nebo na děti trpící autismem. Pořádáme ozdravné pobyty, besídky, pravidelná …