Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Usti.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Ústecký okres Ústí nad Labem


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Ústí nad Labem"Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu Brzy zavírá (16:00)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Velitelství vykonává státní správu na území Ústeckého kraje a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území.

Ústí nad Labem - Klíše, Štefánikova 231/2 + pobočky (13) - +420 973 286 102, +420 973 286 160

Odbor cizinecké policie Ústecký kraj - www.policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Ústí nad Labem - centrum, Masarykova 930/27 + pobočky (160) - +420 974 421 827

Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem - portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Ústí nad Labem - Střekov, Národního odboje 1274/26 + pobočky (10) - +420 475 247 111, +420 475 531 881

Český telekomunikační úřad - www.ctu.cz

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

Ústí nad Labem - centrum, Mírové náměstí 3097/37 + pobočky (6) - +420 475 309 311

Státní energetická inspekce - www.cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Ústí nad Labem - centrum, Winstona Churchilla 2698/12 + pobočky (10) - +420 475 316 943, +420 475 316 944

Nejvyšší kontrolní úřad - www.nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Ústí nad Labem - centrum, Mírové náměstí 3129/36 + pobočky (9) - +420 233 045 660

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - www.sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Ústí nad Labem-Habrovice 52 + pobočky (10) - +420 472 743 022, +420 472 743 033

Česká inspekce životního prostředí - www.cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Ústí nad Labem, Výstupní 1644 + pobočky (13) - +420 475 246 011, +420 475 246 076

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Ústí nad Labem - centrum, Winstona Churchilla 1348/6 + pobočky (37) - +420 723 408 070 , +420 475 240 300

Česká obchodní inspekce - www.coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

Ústí nad Labem - centrum, Prokopa Diviše 1386/6 + pobočky (6) - +420 475 209 493

Celní úřad pro Ústecký kraj - www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-ustecky-kraj/Stranky/default.aspx

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Ústí nad Labem - centrum, Hoření 3540 + pobočky (16) - +420 475 667 300

Krajský soud v Ústí nad Labem - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Krajské soudy jsou typicky soudy odvolacími, rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů, jako soudy druhého stupně, a to vždy konečně.

Ústí nad Labem - Střekov, Národního odboje 1274/26 + pobočka - +420 477 047 111

OSSZ Ústí nad Labem - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/ustecky-kraj/ossz-usti-nad-labem.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Ústí nad Labem - centrum, Revoluční 3289/15 - +420 475 314 111

Policie ČR - Územní odbory Ústí nad Labem - www.policie.cz/

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Ústí nad Labem - centrum, Dlouhá 3096/2 + pobočky (150) - +420 974 421 111

Český statistický úřad - www.ustinadlabem.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Ústí nad Labem - Severní terasa, Špálova 2684/1 + pobočky (13) - +420 472 706 111

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - www.uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Ústí nad Labem - centrum, Mírové náměstí 3129/36 + pobočky (9) - +420 416 921 404

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - www.szpi.gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Ústí nad Labem - Bukov, Masarykova 19/275 + pobočky (7) - +420 475 317 071

Český hydrometeorologický ústav - www.chmuul.org

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Ústí nad Labem - Severní terasa, Kočkovská 2699/18 + pobočky (7) - +420 472 706 027

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj - www.suip.cz/oip07

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Ústí nad Labem - centrum, SNP 2720/21 + pobočka - +420 950 179 711

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Ústí nad Labem - centrum, Velká hradební 484/2 + pobočky (75) - +420 475 232 601, +420 737 231 288

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - www.nuts2severozapad.cz

Regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad. Zabezpečuje implementaci Společného regionálního programu.

Ústí nad Labem - centrum, Berní 2261/1 + pobočka - +420 475 240 600

Finanční úřad pro Ústecký kraj - www.financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Ústí nad Labem - centrum, Velká hradební 39/61 + pobočky (16) - +420 475 220 330, +420 475 252 111

Úřad práce České republiky - www.portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Ústí nad Labem - centrum, Dvořákova 1609/18 + pobočky (456) - +420 950 171 411

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj - www.svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Ústí nad Labem - Brná, Sebuzínská 38 + pobočky (31) - +420 475 501 011, +420 475 541 133