Záchranné služby

Sbor dobrovolných hasičů Telnice

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Pořádání akcí a účast na hasičských soutěží.

Sbor dobrovolných hasičů Telnice

Provoz sboru dobrovolných hasičů. Věnujeme se požárnímu sportu a organizujeme plesy.

Sbor dobrovolných hasičů v Chlumci

Provoz sboru dobrovolných hasičů. Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Akademie plavčíků České republiky

Profesní sdružení plavčíků a vodních záchranářů, dále zdravotníků a instruktorů první pomoci. Výcviková, záchranná a humanitární dobrovolná činnost.

Krajské ředitelství

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka okresu Ústí nad Labem

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Horská služba České republiky,o.s.

Provádění záchranných a pátracích akcí v horském terénu, poskytování první pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem II

Požární a zdravotní dohledy na veřejných akcích, závodech nebo při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím. Školení první pomoci.

Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.